De Verdieping

2017 werd met een goede liquiditeit afgesloten

Het bestuur vergadert minimaal 2 maal per jaar.