De Verdieping

2017 werd met een goede liquiditeit afgesloten

Het bestuur vergadert minimaal 2 maal per jaar.

Lopende zaken worden afgehandelt door de beheerder peter jansen (013-5431982) en de penningmeester W.H. Gianotten (013-4635431)