De Verdieping

DSC00627

De Verdieping is een gebouw in de Sint Annastraat 20 in Tilburg

Stichting De Verdieping (RSIN-18059847) heeft tot ten doel de bij haar in eigendom zijnde onroerende en roerende goederen zodanig te beheren dat daardoor steun wordt verleend aan organisaties en personen die de maatschappelijke participatie en emancipatie van mensen in kwetsbare positie bevorderen,

vredesactiviteiten stimuleren en gelegenheid geven tot bezinning.

De stichting beoogt niet het behalen van winst.

De meeste lokaliteiten waren in 2012 en 2013 verhuurd aan kerkgenoodschappen of instellingen met een maatschappelijk doel.veelal gaat het er om of deze instellingen opkomen voor de belangen van de achtergestelde mensen of mensen in een kwetsbare positie.

Een huurprijs die minder dan de helft is van wat commercieelgebruikenlijk is wordt daarbij gevraagd.

Ook wordt incidenteel ruimte verhuurd,maar steeds aan onze doelgroep en niet aan particulieren.

De doelgroep bestaat uit instellingen met een maatschappelijk of godsdienstig doel.

alle bestuursleden doen hun werk Pro Deo.